Polski
Login:     Hasło:     
KATEGORIE
AS - 200

Miernik przeznaczony jest przede wszystkim do pomiarów hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe na postoju i w ruchu. Może też służyć do oceny głośności innych sygnałów dźwiękowych (klaksonów, syren). Urządzenie skonstruowano w taki sposób, aby spełniało wymagania Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Metalowa obudowa o odpowiednim kształcie nie wpływa ujemnie na dokładność pomiaru, a równocześnie zabezpiecza miernik przed wpływem zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego i chroni go przed uszkodzeniem. Dane, wprowadzane z foliowej klawiatury, a także wyniki pomiarów widoczne są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu graficznym.
Dzięki programowi AS-200 RAPORT możliwe jest przesłanie danych do komputera, który stanowić może bazę danych o dokonanych pomiarach oraz umożliwia wydruk i edycję raportów z badań.

Wyposażenie objęte certyfikatem ITS:
 • sonda tachometryczna do silników z zapłonem iskrowym,
 • sonda tachometryczna (? 6mm} do silników z zapłonem samoczynnym,
 • kalibrator akustyczny,
 • walizka transportowa,
 • przymiar,
 • osłona przeciwwietrzna,
 • bateria (9V),
 • instrukcja obsługi,
 • instrukcja warsztatowa,
 • statyw do miernika,
 • statyw mikrofonowy,
 • przedłużacz mikrofonowy,
 • przewód interfejsu,
 • program AS-200 RAPORT,
 • karta gwarancyjna,
 • świadectwo legalizacji.
 • Wyposażenie dodatkowe:
  • sondy tachometryczne o średnicach: 4mm i 8mm, do silników z zapłonem samoczynnym.

  Wyposażenie zestawu w statyw mikrofonowy i przedłużacz do mikrofonu umożliwia wykonywanie pomiarów przez jedną osobę. Statyw pozwala umieścić mikrofon we właściwym miejscu względem rury wydechowej badanego pojazdu, przedłużacz (o standardowej długości 6m) umożliwia osobie przeprowadzającej pomiar zajęcie miejsca kierowcy i obsługiwanie pojazdu.
  Przymiar ułatwia ustawienie mikrofonu we właściwym położeniu względem wylotu rury wydechowej (odległość 0,5 m, kąt 45°). Zadaniem osłony przeciwwietrznej jest ograniczenie szumów przepływu wiatru oraz ochrona mikrofonu przed pyłem, kurzem i spalinami występującymi w pobliżu wylotu rury wydechowej.
  Kalibrator akustyczny służy do kontroli miernika przed i po pomiarze.

  ZDJĘCIA
   AS - 200
  DO  POBRANIA
  Kod produktu:
  AS200
  DANE  TECHNICZNE
  zakresy pomiarowe: 50 ÷ 110 dB i 60 ÷ 120 dB
  zmiana zakresu pomiarowego: automatyczna
  charakterystyki częstotliwościowe: A, C, LIN
  klasa dokładności: 2
  obrotomierz: wbudowany
  zakres temperatur pracy: -10oC ÷ +50oC
  wilgotność względna: 25% do 90% (bez kondensacji)
  wymiary bez mikrofonu: 237 x 84 x 50 mm
  zasilanie: bat. 9V (6F22)
  masa: 450g